Sveriges enda fristående tidskrift om utbildningsfrågor
 

 

 

KRUT:s stipendium till Gunnar Elvesons minne

Gunnar Elveson var med och startade tidskriften KRUT 1977. Ett av tidskriftens fundament har under de drygt trettio år som gått varit att inte enbart kritiskt granska svensk skola utan även att på olika sätt lyfta fram sådant som främjar dess demokratiska funktioner.

Solidaritetsfonden till Gunnar Elvesons minne förvaltas av den ideella förening som äger KRUT. Från och med år 2007 utdelas ett årligt pris, ett stipendium om 5000 kronor, till någon som verkat för skolans bästa i Gunnar Elvesons anda. År 2010 ändrades priset till att delas ut varannat år med dubbla beloppet. Pristagaren utses av KRUT:s redaktion efter ett nomineringsförfarande där KRUT:s läsare inbjuds att delta.
Om du vill nominera en kandidat till priset mejlar du till oss på redaktionen och berättar vem du vill nominera och varför. Vi tar gärna emot förslag!

 

Mottagare av priset 2010

I finanskrisens spår var det många kommuner i Sverige som lät skolan dra ett tungt lass. Mellan läsåren 2008/2009 och 2009/2010 minskade den pedagogiska personalen i det svenska skolväsende med 4 500 personer. Det betydde bland annat att antalet lärare per elev i grundskolan minskade för första gången på flera år, från 8,4 till 8,2.
Mönstret från den ekonomiska krisen på 1990-talet då resultatet blev stora nedskärningar inom vård, skola och omsorg tycktes upprepa sig. För att stoppa nedskärningarna bildades det föreningar och nätverk på många håll i landet. Elever, föräldrar och andra medborgare hade fått nog. Det organiserades demonstrationer, namninsamlingar och skolstrejker.
Göteborg var inget undantag. Här märktes nedskärningarna ovanligt mycket. Antalet lärare per elev minskade från 8,8 till 8,1 mellan läsåren 08/09 och 09/10. Och protesterna blev också därefter.

KRUT har beslutat att ge 2010-års stipendium till Gunnar Elvesons minne till två av de ledande nätverken för protesterna i Göteborg: Göteborgsföräldrar mot nedskärningar och Musiktåget mot nedskärningar.

Vi ger dem stipendiet för att de lyfte fram nedskärningarna i offentlighetens ljus och skapade debatt om skolans resurser och kvalitet.

Tidigare pristagare

Läs om tidgare års pristagare här >>>

 
Om KRUT

REDAKTION:
Carl-Magnus Höglund
Siri Reuterstrand
Christer Wigerfelt

ANSV. UTGIVARE:
Göran Follin

ISSN:
0347-5409

PRENUMERATION
4 NR/ÅR
200 KR FÖR ENSKILD
240 KR FÖR INST.
PG 70 89 89 - 9
Lösnummer 60 kr

KONTAKTA OSS:
Här hittar du adresser och telefonnummer >>>